ISO 9001

Řízení jakosti

Jde o velmi známý a celosvětově uznávaný standard pro řízení kvality. Je vhodný a doporučeníhodný pro každý typ organizace. Na druhu činnosti ani velikosti organizace nezáleží.

Co je třeba vykonat?

1. Definovat většinu činnosti, které se v organizaci provádí.
2. Standardizovat firemní dokumentaci.
3. Mít pod kontrolou významné firemní činnosti.
4. Naplňovat požadavky právních předpisů.
5. Uplatňovat sebezdokonalování.

Pro koho ISO 9001 není?

Pro ty, které zajímají jen "peníze až v první řadě".

Kdo vystaví certifikát?

Nezávislá certifikační organizace. V České republice je jich celá řada a uchazeč si vybere dle svého uvážení.

Jak dlouho trvá zavádění?

6 až 12 měsíců, a to podle velikosti organizace.