ISO 14001

Ochrana životního prostředí

Jedná se o celosvětově uznávaný standard, který se týká ochrany životního prostředí. Je vhodný pro organizace, které při své činnosti ovlivňují stav životního prostředí tím, že:

1. Produkují odpady.
2. Spotřebovávají materiály, energie a zdroje.
3. Vylučují emise.
4. Nakládají s chemickými prostředky a látkami.

Co je třeba vykonat?

1. Definovat činnosti, při kterých dochází k ovlivňování životního
    prostředí.
2. Vybrané činnosti s vlivem na životní prostředí mít pod kontrolou.
3. Znát požadavky právních předpisů a prokazatelně je naplňovat.
4. Seznamovat zaměstnance, zákazníky a dodavatele s interními
    požadavky organizace na ochranu životního prostředí.
5. Získat přehled nad toky materiálů a energií v organizaci.
6. Manipulovat a skladovat v souladu s požadavky ochrany životního
    prostředí.
7. Provádět kontrolní činnost.

Pro koho ISO 14001 není?

Pro ty, kteří likvidují ojeté pneumatiky tím, že je vhodí do lesa.
Pro ty, kteří heslo "po nás potopa" přijali za vlastní.

Kdo vystaví certifikát?

Nezávislá certifikační organizace. V České republice je jich celá řada a uchazeč si vybere dle svého uvážení.

Jak dlouho trvá zavádění?

6 až 12 měsíců, a to podle velikosti organizace.