OHSAS 18001

Bezpečnost práce

Jedná se o celoevropsky uznávaný standard, který se týká BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Co je třeba vykonat?

1. Stanovit rizika vznikající při všech činnostech, které se v organizaci
    provádějí.
2. Určit opatření proti rizikům a tato prokazatelně uplatňovat.
3. Sledovat používání OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky).
4. Pečovat o stav strojů, nástrojů, nářadí a budov.
5. Bezpečně skladovat.
6. Znát požadavky právních předpisů.
7. Provádět kontrolní činnost.

Pro koho OHSAS 18001 není

Pro ty, kteří nepochopili, že bez lásky k bližnímu svému je člověk člověku vlkem.

Kdo vystaví certifikát?

Nezávislá certifikační organizace. V České republice je jich celá řada a uchazeč si vybere dle svého uvážení.

Jak dlouho trvá zavádění?

6 až 12 měsíců, a to podle velikosti organizace.