Termovize

Teplotní snímky pomocí infrakamer

Měření infračervenou kamerou je vhodné hlavně pro diagnostiku technických zařízení. Základní pravidlo, které se používá při termovizním měření je: Kde je náhlá změna teploty, je také náhlá změna ve struktuře materiálu.


Proto je termovize vhodná zejména při:

• Hledání nežádoucích přechodových odporů u elektrických spojů.
• Hledání trhlin v materiálu.
• Hledání tepelných mostů u staveb.
• Zjišťování tepelných poměrů ve funkčních celcích jako jsou elektrické
   rozváděče, elektrické stroje, přístroje a součástky, mechanické stroje
   a strojní součásti apod.

Co dokáže jedině termovize

Výhodou termovize je možnost měření na dálku a za všech provozních podmínek.
Termovizní měření je jeden z nejlepších nástrojů prevence.